18 Yaş Öncesi Sigortalı Olmanın Önemi Var mı?

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 58
ZayıfMükemmel 

18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALI OLMANIN ÖNEMİ VARMI?

18 yaş öncesi sigorta emeklilikte başlangıç olarak dikkate alınır mı?
Kıymetli meslektaşlar sosyal güvenlik başlı başına bir derya deniz gibi, neresine dokunursanız o konu ile ilgili bir sürü kanun çıkar karşınıza ve kafalar karışmaya başlar. Bu makalemizde bu karmaşık konulardan birini açıklayacağım. 18 yaş öncesi sigortalılık önemini çıkan tüm kanunlar yönünden inceleyeceğim. Umarım faydalı olacaktır.
a–506 sayılı yasa yönünden;
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60/G ve Geçici 54. maddelerine göre, 1.4.1981 tarihinden sonra ve 18 yaşını doldurmadan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul ediliyor.
Ancak emekli aylığına hak kazanmada kademeli geçiş hükümlerinin uygulamasında böyle bir kısıtlama bulunmadığından, kademeli geçiş hükümlerine göre sigortalılık süresinin hesabında 18 yaş sınırlaması uygulanmıyor.
b–4447 ve 4759 (yaş ve kademeli geçiş) sayılı kanunlar yönünden;
4447 ve 4759 Sayılı (Yaş Kanunu ve Kademeli Geçiş) Kanunlar karşısında 18 yaşından önce işe başlayanların durumunda emeklilikte, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısının yanında bir de tamamlanması gereken yaş şartının gelmesi ile 01.04.1981 den önce işe başlayanlar için artık 18 yaşın önemi kalmamıştır. Çünkü ister 18 yaşından öncesi olsun ister 18 yaşın sonrası olsun emekli olmak için kanunda belirtilen Yaş'ı beklemek gerekmektedir. Fakat, kadınlardan 01.04.1981 - 08.09.1981 arasında işe başlamış olanlara var olan durum hala devam etmektedir.
4447 sayılı Kanun gereğince 08.09.1981'den işe başlamış olanlar Yaş'a tabi değillerdir ama 18 yaşından önce işe başlamışlar ise 38 yaşından önce emekli olamayacaklardır.
c-Çıraklık sigortasına göre;
Emeklilik için sigorta başlangıcı, kanun uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırdığı malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına prim ödenen tarihte başlamaktadır. Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolları kısa vadeli olarak adlandırılmaktadır. Sadece bu sigorta kollarına prim ödenen süreler emeklilik hesabında değerlendirilmez.
Genellikle uygulamada, çıraklar için kısa vadeli sigorta kollarından iş kazası-meslek hastalığı ve hastalık sigorta kollarına(kısa vadeli sigorta) prim ödenmektedir. Malullük, yaşlılık ve ölüm primleri ödenmediği için bu kişilerin sigorta başlangıcı çıraklık sonrasında ilk defa çalışmaya başladıkları tarih esas alınarak emeklilik işlemleri hesap edilir.
d- 5510 sayılı kanuna göre ise?
5510 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilecektir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir. 5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince hizmet akdiyle çalışan 4/a (SSK) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı; - 1.4.1981 tarihinden önce ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, - 1.4.1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih, dikkate alınacaktır. Ancak, 18 yaşın öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir. Bu durum, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4/a sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacaktır.
Sonuç olarak; 11.12.1981 tarih ve 2564 Sayılı Kanun'a kadar 18 yaş öncesi sigortalılığı ile ilgili bir sorun yoktu, ne var ki daha yeni doğmuş bebeklerin bile bir an önce emekli olsunlar diyerek aileleri tarafından SSK'ya sigortalı olarak bildirilmesinden sonra bu bebekler 27–28 yaşlarında emekli oldular. Ve sosyal güvenlik kurumu bu kişilere çok uzun vadede emekli maaşları ödeme yaptığından bütçe açık vermeye başladı bunun önüne geçmek için kanun koyucu tarafından 01.04.1981 tarihinden geçerli olmak üzere düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 01.04.1981 tarihinden itibaren işe 18 yaşından önce başlamış olanların sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşında başlayacak ve 18 yaşından önceki Kuruma bildirilmiş gün sayıları ise geçerli olacaktır.
KAYNAK:506,4447,4759,5510 sayıl kanun,16-194 sayılı genelge


BÜNYAMİN ÇOLAK SMMM
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Bursa Smmmo iş ve sosyal güv.mev.kom.başkan yrd